O nás

O objevu Kóta zulu 664

Od roku 2012 se věnuji průzkumu pyramidálních kopců nedaleko Markušovců na Slovensku. Domnívám se, že fyziku působení kovových rud a podzemních vod v oblasti Makušovce, Rudňany, Poráč, znali a využívali pro svůj zdravotní prospěch již lidé v pravěku.

Mé první průzkumy a odborné testy bezejmenného kopce „kota 664“ potvrdily pozitivní vliv na vše živé. Ložiska rud, tektonické zlomy a tekoucí voda tvoří geopatogenní zóny, které negativně ovivňují naše zdraví.  Pravěcí lidé zaniklých civilizací znali způsob, jak negativní energii využít pro svůj prospěch. Nad geoptogenními zónami dnes objevujeme soustavy kamenných megalitů, nebo pyramidy!

Nové informace z výzkumu sdílím na veřejných setkáních pod Kótou zulu 664, v časopise WM magazín Skryté skutečnosti, nebo na přednáškách.

Výzkum Kóty zulu 664 realizuje Jiří Matějka, časopis WM Skryté skutečnosti  a neziskový klub Nový cestovatel z.s.  Podpořte nadčasový projekt Kóta zulu 664 jakoukoliv finanční částkou, předplatným, sdílením, nebo účastí na setkání.

Ing. Jiří Matějka – šéfredaktor časopisu WM magazín Skryté skutečnosti

E-mail: jirimatejka@wmmagazin.cz
Tel: +420 777 770 609

Děkuji